Poziv za besplatno učešće na dvodnevnim seminarima koji su deo programa za celoživotno učenje

22.05.2016

U cilju pružanja podrške privrednim subjektima, profesionalcima i drugim pojedincima koji žele da unaprede svoja znanja iz oblasti menadžmenta u biznisu, kao i razvoja novog proizvoda, pozivamo vas da se prijavite za pohađanje jednog ili oba  dvodnevna seminara koji su deo programa za celoživotno učenje:

1. Menadžment rastućih i inovativnih bizisa (petak i subota 27. i 28. maj 2016.),
2. Osnove razvoja novog proizvoda  (petak i subota  3. i 4. jun 2016.),

koji će se održati na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, Đorđa Stratimirovića 23, prema satnici u prilogu. 

Seminari se održavaju u okviru EU  TEMPUS projekta MAIN -  “Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management”, na kome je jedan od partnera Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla na e-adresu:

tsekulicvts@gmail.com 

Prilikom prijave, dostaviti sledeće podatke:

Ime i prezime, telefon, mail, stepen stručne spreme, student ili ne, zaposlen ili ne, firma ako je zaposlen, fakultet ili Visoka škola ako je student.

Učešće na seminaru je besplatno.

Moguće je prijavljivanje više zaposlenih iz jednog privrednog subjekta ili institucije. 

Svi polaznici seminara dobiće sertifikat o pohađanju kursa.

Agenda 27.-28.05.2016.
Agenda 03.-04.06.2016.

            


All news